Cykle Cykle
Mapa strony Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją ktvi.pl. Wszelkie uwagi, pytania, opinie czy propozycje na temat programu ktvi.pl można zgłaszać przy pomocy formularza, który znajduje się w nagłówku naszej strony (pod hasłem "napisz do nas"). E-maile w tych sprawach można również wysłać na adres: redakcja@ktvi.pl

Zachęcamy również do kontaktu z poszczególnymi członkami redakcji:

  • Redaktor Naczelny: Jacek Przybylski - red.naczelny@ktvi.pl
  • Z-ca Redaktora Naczelnego ds. Programowych: Anna Cieślak - red.ds.program@ktvi.pl
  • Kierownik Redakcji Informacji: Magdalena Oleszkowicz - informacja@ktvi.pl
  • Kierownik Zespołu Realizatorów Telewizyjnych - Maciej Stoczewski - realizacja@ktvi.pl
  • montaz@ktvi.pl
  • Kierownik Zespołu Techniki Telewizyjnej: Marian Przybylski - technika@ktvi.pl
  • Kierownik Zespołu Administratora Serwisu Internetowego: Tadeusz Gałka - admin@ktvi.pl

Kontakt z redakcją:

Newsroom:

ul. G. Herlinga Grudzińskiego 1, 31-705 Kraków

tel.: (12) 252 45 31, 32, 33